Proiect casa AW080
 Proiect casa AW080
 Proiect casa AW080
 Proiect casa AW080
 Proiect casa AW080
 Proiect casa AW080
 Proiect casa AW080
 Proiect casa AW080
 Proiect casa AW080
 Proiect casa AW080
 Proiect casa AW080
IMG
BACK
01
Titlu: PROIECT CASA AW080
Indici tehnici:
Suprafata construita la sol=124.25mp
Suprafata construita desfasurata=237.05mp
Suprafata utila desfasurata=203.2mp

concept: Arh. Daniela Garofil